انتصاب شایسته جناب آقای دکتر امین عباسی به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی


بدینوسیله انتخاب جناب دکتر امین عباسی را به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،تبریک عرض مینماییم. امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه دانشگاهی موفق و سربلند باشید.

ارسال نظر