حذف چاپ کاغذی

 


به استحضار می­رساند پیرو نامه شماره ۷۳۳۹۲/۲ مورخ ۳۰/۰۳/۹۸ معاونت محترم آموزشی وزرارت علوم تحقیقات و فناوری، و همچنین مصوبه تحصیلات تکمیلی دانشگاه چاپ و صحافی پایان نامه/رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی حذف گردیده و (لوح های فشرده)حاوی فایل پایان نامه تحویل واحدهای مربوطه و اساتید محترم گردد. 

ارسال نظر