بادزدگی یا فوزاریوم خوشه گندم و راهکار های اساسی۱. حداقل تا یک سال (و ترجیحا تا سه سال) نباید غلات بکارید.
👈(غلات= گندم، جو، ذرت و برنج)
👈  بعلت اهمیت فوق العاده خانواده لگومها یا #حبوبات در افزایش قوّت و حاصلخیزی خاک میشود بقولات کاشت.
۲. بقایای گیاهی را توسط گاوآهن، در خاک، دفن کنید .
⚠️(هرگز بقایا را نسوزانید)
نظر یک کارشناس درباره فوزاریوم
چندین دلیل  برای سفید شدن سنبله گندم میتوان بیان کرد.
۱.فعالیت سن مادر ؛که با کشیدن سنبله از محل تغذیه سن مادر که معمولا باعث جدا شدن ساقه سنبله از محل بالاترین گره می شود و محل تغذیه به شکل چروکیدگی کاملا مشخص است.
۲.فوزاریوم:که با کشیدن سنبله کاملا بوته از محل ریشه بیرون  می آید .
۳.گرمای زودرس و سرمای دیرس هم باعث عقیمی و سفید شدن سنبله ها البته معمولا زیاد مشخص نیست.
۴.پاخوره هم میتواند باعث لکه های سفید در مزرعه شود که ریشه پس از کشیدن سنبله ها بیرون می آید اما خیلی کم بوده و تغیر رنگ داده است.
 خسارت سن مادر معمولا در کوهپایه ها ونزدیک مکانهای زمستان گذرانی سن مادر اتفاق می افتد. در خسارت سن مادر معمولا محصولی تولید نمیگردد و خسارت کمی بوده.در نهایت این بیماریها و آفات را تا حدودی میتوان کنترل کرد در فوزاریوم تناوب و ضدعفونی بذر و ارقام مقاوم درسپتوریوز تناوب و ارقام مقاوم،در پاخوره تناوب و در سن گندم تاریخ کاشت و مبارزه شیمیایی و در خصوص گرما و سرما ارقام و مقاوم و تاریخ کاشت بسیار موثر خواهد بود.
فوزاریوم_خوشه_گندم
 ️علایم بیماری فوزاریوم خوشه گندم
علایم بیماری ممکن است در یک قسمت و یا در کل خوشه ظاهر شود؛


سفید شدن و رنگ پریدگی خوشه ها در مزرعه بوضوح قابل تشخیص میباشد؛ 


اغلب یک قسمت از خوشه (عمدتاً نیمه بالایی) آلوده میشود که این قسمتها سفید و سایر قسمتهای خوشه سبز میباشد.


خسارت #بیماری و اثرات آن در گندم


 علاوه بر تصویر خوشه آلوده گندم فوق، دانه ها ریز و چروکیده، و کدر و مات میشوند. 


وزن_هزار_دانه و کمیت یا تناژ محصول کاهش می یابد.


مرغوبیت و کیفیت محصول نیز کم میشود.


با ایجاد سم قارچی،  عوارض خطرناکی برای انسان و حیوانات بدنبال دارد که از مهمترین علائم آن بی اشتهایی، تهوع و گرفتگی ماهیچه هاست.


درصد #قوه_نامیه_بذر به صورت چشمگیری کاهش می یابد و بدسبزی زیاد میشود.


عامل بیماری میتواند دمگل را نیز آلوده کند و بتدریج پایین خوشه را هم فراگیرد و منجر به تغییر رنگ دمگل به قهوه ای  ارغواني تا زرشکی گردد.
فوزاریوم سنبله


 برای جلوگیری از گسترش بیماری فوزاریوم خوشه #گندم، از آبیاریِ مزرعه، چند روز قبل از گلدهی تا چند روز بعد از گلدهی، اجتناب شود.
آبیاری ها حتما بایستی سبک و سریع باشند.
 سمپاشی:
 بهترین قارچکش ها، در بهترین حالت فقط توانسته اند  ۵۰% بیماری را در مقایسه با مزرعه سمپاشی نشده، کنترل کنند.
👈زمان سمپاشی: از شروع گلدهی گندم تا حداکثر ۷ روز بعد. (یا ۲ تا ۳ روز بعد از ظهور ۷۵% سنبله ها)👉
🔸نام سموم: سموم جدید مانند فالکن، پرولین و یا پروسو(ترکیب پروتیوکونازول+تبوکونازول)


راهکار های اساسی


۱. حداقل تا یک سال (و ترجیحا تا سه سال) نباید غلات بکارید.
(غلات= گندم، جو، ذرت و برنج)
کشت لگومها:بعلت اهمیت فوق العاده خانواده لگومها یا #حبوبات در افزایش قوّت و حاصلخیزی خاک
 بقایای گیاهی را توسط گاوآهن، در خاک، دفن کنید .
(هرگز بقایا را نسوزانید)


 استفاده از بذر سالم و حذف دانه های لاغر و چروکیده و ضعیف و کم وزن.
ضدعفونی بذر با قارچکش هایی که طیف وسیعی دارند و یا استفاده از مخلوط قارچکش ها؛ مانند سومی ایت، کاربندازیم و تیرام.
 عدم استفاده از  ارقام #گندم حساس به فوزاریوم مانند ارقام دوروم نظیر بهرنگ و شبرنگ.

ارسال نظر