"ضدعفونی پیاز زعفران قبل از کاشت"

 
آلودگی مزارع به انواع کنه ها و قارچ ها اتفاقی است که در صورت عدم مراقبت از مزارع، احتمال وقوع بالایی دارد و مزارع زعفران هم از این موضوع مستثنی نیستند. از طرفی صاحبان این مزارع دانسته یا ندانسته، ممکن است اقدام به فروش پیازهای زعفران کنند که خریدار در صورت بی توجهی و عدم ضدعفونی کردن پیازها، ناخواسته با مزرعه ای مبتلا به این آفات روبرو خواهد شد.
جهت پیشگیری و ضدعفونی پیازهای زعفران از این آفات، نکات زیر توصیه می شود:
قدم اول عدم استفاده ازکودهای دامی استریل نشده(فراوری نشده) است.
کودهای دامی هرقدر هم پوسیده باشند بازهم بستر مناسبی برای رشد و طغیان قارچ ها خواهند بود، پس حتما قبل ازمصرف، کودهای دامی را فراوری و استریل کنید.

گام مهم بعدی،ضدعفونی کردن پیازها قبل از کاشت با محلولهای قارچ کش از قبیل مانکوزب و کنه کش از قبیل پروپارژیت
ساده ترین روش برای اینکار به شرح ذیل میباشد:
  • ابتدا پیازها را تمیز و نقره ای کنید.
  • یک بشکه آماده کرده و داخل بشکه را تا 80 درصد ظرفیت آب کنید.
  • سموم قارچ کش و کنه کش را با توجه دوز توصیه شده توسط گیاه پزشک اضافه کرده و محلول آب و سم را خوب مخلوط کنید.
  • پیازهای تمیزشده و عاری از خاک را داخل کیسه ریخته، سر کیسه را با طناب بسته و داخل بشکه محلول بگذارید.
  • پس از گذشت زمان توصیه شده توسط گیاه پزشک (حتماً حتماً این کار را با مشورت گیاه پزشک انجام دهید)، کیسه پیاز را از بشکه خارج کرده و پیازها را روی سطح تمیز و عاری از خاک (مثلا بستر ماسه بادی، یا سطح سیمانی و…) پهن کنید

ارسال نظر