چرا در #خاک های_قلیایی به جای کود اوره از سولفات آمونیوم استفاده کنیم؟؟

[spoiler][/spoiler]


🔺سولفات آمونیم  این کود ٢١ درصد ازت و ٢۴ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است.(خاک های قلیایی)


🔺چنانچه خاک قلیایی و pH   آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تاحدودی pH   کاهش می یابد.


سولفات آمونیوم بهترین منبع تامین ازت و گوگرد برای،درختان میوه و آن دسته از محصولات زراعی است که به این عناصر نیاز فراوان دارند.
🔺از آنجا که ازت این کود به شکل آمونیوم و گوگرد آن به شکل سولفات است،آمونیوم به صورت تبادلی به ذرات  رس متصل گردیده و کمتر از کودهای ازته دیگر در خاک شسته می شود.
🔺کود اوره در خاک های قلیایی و یا آهکی  ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود  و باعث افزایش بیشتر قلیایت و واکنش خاک و همچنین مسمومیت به شوری در خاک شود.
🔺در حالی که سولفات آمونیوم برای زمین های قلیایی وآهکی مناسب تر است. 
♻️ کود سولفات آمونیوم به خاطر وجود عنصر گوگرد در ترکیب خود و در نتیجه تجزیه آن در خاک و به وجود آمدن سولفوریک اسید و همچنین وجود ازت به فرم آمونیومی، موجب می شود تا میزان قلیاییت خاک کم شده و تاثیر منفی بر محیط زیست نداشته باشد. بنابراین  کود سولفات آمونیوم نسبت به سایر کودهای شیمیایی اثرات تخریبی کمتری بر محیط زیست دارد.


🔺مزایای استفاده از سولفات آمونیوم بر سایر کودهای ازته نظیر اوره ، دارا بودن ازت آمونیاکی می باشد که این نوع ازت با کمترین مقدار مصرف انرژی توسط گیاه به سرعت جذب و در متابولیسم گیاه به مصرف می رسد و از طرف دیگر همراهی گوگرد به شکل سولفات در این کود به همراه ازت موجب تنظیم pH خاک و تسهیل جذب سایر ریز مغذی های موجود در خاک نظیر آهن ، روی ، مس و منگنز می گردد. 


در میان کودهای ازته شناخته شده، کود سولفات آمونیوم کمترین تمایل به جذب آب را از محیط دارد؛ این ویژگی  سولفات آمونیم موجب کاهش کلوخ شدن آن  و  افزایش مدت زمان نگهداری سولفات آمونیوم در انبار می شود.

ارسال نظر