علف کش های مزارع کلزا


✅ بوتیزان استار(دز مصرفی 2.5 لیتر در هکتار).


⚠️ این علفکش کنترل کننده علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ می باشد و قادر است علفهای هرز هم خانواده کلزا  نظیر خردل وحشی، شلمی، خاکشیر و کیسه کشیش که سایر علف کشها قادر به کنترل آنها نیستند را بخوبی  کنترل کند. 
 


⚠️ زمان مصرف:


پس از کاشت و بعد از آبیاری اول و در مزارع دیم پس از بارندگی اول و قبل از سبز شدن کلزا و علفهای هرز  
(حداکثرتا زمان ظهور برگهای لپه ای)
و در شرایط هیرم کاری بلافاصله بعد از کشت و قبل از آبیاری، مزرعه سمپاشی شود.


⚠️ توضیحات:
در صورت استفاده از این علفکش نیازی به استفاده از علفکش ترفالن قبل از کشت کلزا نمی باشد.


✅ لونترل  (کلوپیرالید اس ال) پهن برگ کش مزارع کلزا ( 0.6 تا 0.8 لیتر).


⚠️ زمان مصرف:


در زمان 5 تا 10 سانتیمتری  
علف های هرز حساس (غیر هم خانواده  
کلزا) این علفکش از 2 برگی تا قبل  
از گل دهی کلزا قابل استفاده است.


⚠️ توضیحات:


این علف کش قادر به کنترل علفهای هرز پهن برگ هم خانواده کلزا نمی باشد و فقط برای کنترل علفهای هرز پهن برگ شامل: تیره های هفت بند، چتریان مانند: وایه، علفهای هرز هم خانواده حبوبات مانند: شاه افسر، شبدر، یونجه وحشی و ماشک، خانواده آفتابگردان مانند: شیرتیغی، پیرگیاه و کاهو وحشی، خانواده بادنجانیان مانند:  تاجریزی، خانواده گیاهی پنیرک مانند: علف هرز پنیرک و تک علفهای هرزی مانند: بی تی راخ از تیره روناس مناسب است. 
مزارع کلزایی که با این علفکش سمپاشی شده اند تا یک سال نباید درتناوب با پیاز، سیب زمینی، هویج، کاهو، سویا، نخود، شبدر، یونجه و لوبیا قرارگیرند.
✅ سوپر گالانت(0.75 لیتر)، فوکوس (2 لیتر) و پنترا(1.5 تا 2 لیتر) باریک برگ کشهای مزارع کلزا


⚠️ زمان مصرف:


از 3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن علف های هرز باریک برگ


⚠️ توضیحات:


در صورتی که سمپاشی دیرتر انجام شود فقط رشد علف های هرز باریک برگ را کند یا متوقف می کند ولی آنها را از بین نمی برد

ارسال نظر