تعیین تیپ رشدی یک رقم در یک منطقه

به نظر شما تیپ رشدی یک رقم در یک منطقه چگونه تعیین میشود؟؟؟

یک خط یک متری از کشت باید لحاظ بشه
اگر پس از اتمام دوره سرما(اردیبهشت) یک خط یک متری اون رقم کشت بشود
اگربوته ها بعد از 2تا3 ماه به حالت رزت باقی بمانند و پنجه و سنبله ظاهر نشود (تیپ زمستانه هست) یعنی اون رقم نیاز به سرما داشته و باید توی پاییز کشت میشده


اگر اگر بوته ها از همان ابتدا برگهای ایستاده داشته باشند وهرکدام 2تا3 تا پنجه منتهی به سنبله داشته باشند (تیپ بهاره هست و نیاز به سرما نداره و کشت اون توی بهار هست)


اگر یکی از پنجه ها به سنبله ختم بشه و بقیه پنجه ها تو حالت رشد رویشی باشند تیپ بینابین هست

ارسال نظر