🔴فاکتورهای کود حیوانی مرغوب

شاید برای شما هم سوال باشه که فاکتورهای کود حیوانی مرغوب چیه؟؟؟ 
پس در این مقاله با ما همراه باشید. 

پوسیده بودن کود. این کار باعث می شود بذر علفهای هرز و همچنین آلودگی و حشرات کم شود.


کم بودن بذر علف: پس هر چقدر بذر علف های هرز، تخم و لارو حشرات در کود کم باشد ارزش کود بیشتر می شود.


تجزیه کود در خاک و تبدیل آن به هوموس نیز مستلزم کافی بودن تهویه، حرارت و رطوبت در خاک می باشد این عوامل از طریق انجام عملیات مناسب زراعی تامین می شوند.


پس در نتیجه کود حیوانی بایدکاملاً پوسیده، پوک و نرم باشد


در صورتی که کود حیوانی به صورت تازه مورد استفاده قرار بگیرد، نه تنها بوی بد ایجاد می کند بلکه تخم حشرات و بذر علف های هرز را با خود به زمین می آورد. از سویی دیگر مدت زیادی طول می کشد تا کاملاً پوسیده و برای جذب ریشه آماده شود


بدون بو و تیره رنگ بودن کود نشانه ی مرغوبیت آن است 


❇️کاربرد کود حیوانی


برای تقویت گیاهان باغچه از کود های حیوانی می توان استفاده کرد. علاوه بر آن برای خاک های فقیر و فرسوده با استفاده از کود دامی آنها را غنی کرد. برای خاک های سنگین کود دامی کاربرد دارد. در خاک های ماسه ای (سبک) و یا رسی (سنگین) بهتر است از کود حیوانی استفاده شود. اگر مقدار زیادی کود حیوانی به خاک های کهنه و فرسوده اضافه کنیم خاک اصلاح گشته، کیفیت مناسبی پیدا می کنداز همه اینها گذشته، برای جلوگیری از فرسودگی زمین و تقویت خاک، لازم است هر سال مقداری کودآلی(حیوانی یا خاکبرگ) همراه با کود شیمیایی به زمین اضافه شود


❇️کود حیوانی را چه زمانی به خاک اضافه کنیم؟


زمان های استفاده از کود حیوانی اواخر پاییز، اواخر زمستان و اوایل بهار می باشد. اگر در پاییز از کود حیوانی استفاده شود بهتر می باشد چون در پاییز به خاطر برف و باران بود بهتر پوسیده شده و در فصل رشد در اختیار ریشه قرار می گیرد

ارسال نظر