معرفی انواع قارچ کش


در این مبحث به معرفی تعدادی از قارچکش ها که نیاز زیادی نسبت به انها در مسئله کشاورزی دیده میشود میپردازیم اما قبل از شروع مطلب خاطر نشان میشود که ممکن است برخی از اسامی تغییر کرده یا قدیمی باشد.

- قارچکش کابریو_دو ( پیراکلواستروبین 40 +دیمتومورف72 گرم در لیتر)  EC   ساخت BASF  . قارچکشی بسیار قوی  و جدید برای کنترل و درمان آلترناریای گوجه فرنگی و سفیدک داخلی  جالیز و فایتوفترا  به نسبت 2 تا 2/5 لیتر در هکتار.


- قارچکش بلیس  (بوسکالید+پیراکلواستروبین) WG 38%   ساخت BASF  ایتالیا . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج برای کنترل سفیدک پودری هلو و شلیل به نسبت 700 گرم در هزارلیتر آب ثبت رسیده است.


توضیحات تکمیلی: این قارچکش ترکیبی از دو قارچکش کارا بوده و پیراکلواستروبین از جدیدترین گروه قارچکشها میباشد. در کشورهای دیگر برای کنترل لکه سیاه سیب،شانکر بوتریسفریایی،بوترتیس،آلترناریا ،اسکلروتینا،سرکوسپورا،و... توصیه شده است. دوره کارنس آن 28 روز میباشد.


-قارچکش آمیستار  اکسترا  (آزوکسی استروبین +سیپرکونازول)  SC 28%   جهت کنترل زنگ زرد گندم . بنسبت75/. لیتر در هکتار . در سایر کشورها بر علیه سفیدک پودری ،سپتوریا،سرکوسپورا،ریزکتونیا و... توصیه شده است.


- قارچکش آلرت (فلوسیلازول5/12%+کاربندازیم25%)  SC  37/5 %   . قارچکش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی برای کنترل سپتوریوز گندم.


در سایر کشورها برای سفیدک پودری غلات و چغندر،زنگ غلات و چغندر توصیه شده است.


- قارچکش فالکن  ( اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول)  SC 46%   ساخت بایر آلمان. کنترل زنگ زرد گندم. به نسبت 6/0 لیتر در هکتار


- قارچکش آلیت (فوزتیل آلومینیوم) WP 80%    قارچکش سیستمیک از مشتقات اسید فسفونیک . برای کنترل بیماری گموز پسته  به نسبت 5/2 در هزار.


این قارچکش تاثیر خوبی بر بیماریهای ناشی از ائومیست ها دارد.


- قارچکش وین (کارپرومید) SC 30%  . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی بر علیه بلاست برنج بمیزان 400 میلی لیتر در هکتار.


- قارچ كش بلكيوت  ( ايمينوكتادين تريس )  WP40%  ساخت نيپون سودا ژاپن ( وارداتي گلسم گرگان)  براي كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي از جمله سفيك حقيقي خيار و هندوانه ، آلترناريا- بوترتيس - لكه سياه سيب و ...به نسبت نيم در هزار.  اين قارچ كش از گروه گواينيدين با اثر حفاظتي بوده با اثر متفاوت از بروز مقاومت جلوگيري ميكند. در برابر باران مقاومت داشته و شسته نمي شود.


قارچکش اکویشن پرو (فاموکسادون5/22%+سیموکسانیل30%)  WDG 52/5%  .قارچکش اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی. برای کنترل بادزدگی سیب زمینی و سفیدک داخلی کدوییان بنسبت 200 گرم در هکتار.


- قارچکش وینسنت_پی ( تیابندازول+فلوتریافول) DS 5%   قارچکش سیستمیک بر علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو . مصرف بصورت ضدعفونی بذر 2 در هزار.


- قارچکش تریفمین ( تری فلومیزول) EC 15%     قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی برعلیه پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 33 میلی لیتر در صد کیلو بذر.


در سایر کشورها برای کنترل زنگ درختان میوه دانه دار،لکه سیاه سیب و گلابی،بیماریهای ناشی از فوزاریوم ،زنگ ،و... توصیه شده است.


- قارچکش ویستا (تیوفانات متیل+تری سیکلازول) WP 72/5 %   . بر علیه بیماری بلاست برگ و خوشه برنج به نسبت نیم در هزار توصیه شده است.


- قارچکش همای کت ( تیرام30%+تیوفانات متیل50%)  WP 80%  برای علیه بیماری پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 3 در هزار.


- قارچکش آگریفوس (فسفونیک اسید)  SL 40%  قارچکش سیستمیک برای بادزدگی سیب زمینی به نسبت 6 لیتر در هکتار. این قارچکش روی فایتوفترا نیزموثر است.


-قارچكش  ركس دو  ( اپوكسي كونازول +  تيوفانات متيل ) SC49.7%   ساخت BASF   فرانسه ( وارداتي بازارگان كالا). براي كنترل بيماري فوزاريوم خوشه گندم به میزان نیم لیتر در هکتار . این قارچکش در دیگر کشورها برای سفیدک پودری و سپتوریوز،زنگ غلات،لکه برگی سرکوسپورایی و زنگ چغندر توصیه شده است.


- قارچکش فانگافلور ( ایمازالیل) SL 5%  برای کنترل لکه قهوه ای نواری جو . به نسبت یک در هزار ضدعفونی بذر.


در سایر کشورها برای سفیدکهای پودر، فوزاریوم،سپتوریا،سفید پودری در جالیز،لکه سیاه رز و پوسیدگی های قارچی میوه توصیه شده است.


- قارچکش آرته آ ( سایپرکونازول8%+پروپیکونازول25%)  EC 33%   قارچکش مختلط سیستمیک با طیف اثر وسیع حفاظتی و معالج برای کنترل زنگهای گندم. به میزان3/0 لیتر در هکتار.


در سایر کشورها برای سفیدک پودری ،سپتوریوز،اسکالد،لکه توری جو توصیه شده است.


- قارچكش پريويكور انرژي (31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب )  SL 84% ساخت باير آلمان  براي مبارزه با بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) در گياهان جاليزي. ميزان مصرف : 3 ليتر در هكتار


توضیحات تکمیلی : بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت . تنها قارچكش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي

ارسال نظر