"فواید وجود کرم خاکی در خاک"


‌در زیر به اهمیت وجود کرم خاکی در خاک اشاره شده، تونل هائی که کرم خاکی درون خاک ایجاد می‌کند، باعث: بهبود تهویه خاک میشوند؛ سبب بهبود زهکشی خاک و تسهیل در تخلیه آب اضافی از خاک میشوند؛ فشردگی خاک، این بیماری پنهان خاک را برطرف میکنند؛ عمق خاک زراعی را افزایش می دهند؛ و بسیار فواید دیگر که در ادامه مطلب به آن اشاره شده است ‌تونلهائی که کرم خاکی درون خاک ایجاد می‌کند، باعث: بهبود تهویه خاک میشوند؛ سبب بهبود زهکشی خاک و تسهیل در تخلیه آب اضافی از خاک میشوند؛ فشردگی خاک، این بیماری پنهان خاک را برطرف میکنند؛ عمق خاک زراعی را افزایش می دهند؛ مواد آلی و بقایای گیاهی که در سطح خاک هستند، بوسیله این موجود دوست داشتنی، به اعماق خاک، حمل می شوند.؛ تونل های ایجاد شده توسط کرم خاکی، مسیرهای بسیار خوبی را برای رشد و توسعه ریشه ها، فراهم می کنند؛این تونل ها سبب استحکام، قوام و پایداری خاکدانه ها میشوند و از فرسایش خاک و شسته شدن آن، کم می کنند. این تونل ها، سبب نفوذ بهتر آب به داخل خاک می شوند و از ایجاد حالت ماندابی و غرقابی جلوگیری می کنند. خاک های دارای کرم خاکی، نه فقط مواد معدنی و عناصر غذایی مانند نیتروژن، پتاسیم و کلسیم بالائی دارند، بلکه حاوی مواد بسیار گران قیمتی مانند هورمون ها، اسید های آمینه و مواد محرک رشد هستند که تحمل گیاه را در برابر انواع تنش های خشکی، سرما و گرما، و کم آبی بالا می برند، و نیاز شما را برای خرید کودهای محرکِ رشد و ضد تنشِ خارجی، مرتفع می سازند. این موجودات بسیار عزیز، با حرکت درون خاک و عبور خاک از درون دستگاه گوارش خود و آغشته کردن آن با دستگاه گوارش خود خاک را زیر و رو و نرم میکنند و نیاز شما را به گاوآهن از بین میبرند. کرم های خاکی با سایر میکروبهای مفید خاک، بخوبی معاشرت نموده و زندگی دوباره ای به خاک شما میدهند. بیائید محیط زندگی آن ها را با گاوآهن و دیسک، تخریب نکنیم. بیائید غذای آنها را با آتش سوزی بقایای گیاهی، از بین نبریم و آن ها را گرسنه نگذاریم.

ارسال نظر