"نقش عناصر غذایی در گیاهان"

نقش عناصر غذای در رشد گیاهان :

در ادامه مطلب تعدادی از عناصر غذایی که گیاهان به آنها نیاز دارند و موارد حائز اهمیت آنها برای گیاهان آورده شده است.


عناصر پر مصرف:👇


🔻 نیتروژن (N):
نقش حیاتی در بسیاری از فعالیت¬های گیاهی، افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب 


🔻 فسفر (P):
تولید و انتقال انرژی، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل، دانه و میوه، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی


🔻 پتاسیم (K): 
انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه، مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها، کاهش خوابیدگی و ورس 


عناصر غذایی میان‌مصرف: 👇


🔻 منیزیم (Mg): 
کمک به جذب عناصر غذایی، تولید روغن در دانه‌های روغنی


🔻 کلسیم (Ca): 
رشد ریشه، کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های فیزیولوژیک، رشد لوله‌ گرده، افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری 


🔻 گوگرد (S): 
رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه‌دهی، تولید پروتئین، تولید روغن در دانه‌های روغنی 


عناصر کم ‌مصرف: 👇


🔻 آهن (Fe):
افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، سبزینگی گیاه، رشد و فتوسنتز 


🔻 روی (Zn):
جلوگیری از ریزش گل و جوانه‌ها، گرده¬افشانی، تشکیل میوه و دانه 


🔻 منگنز (Mn):
افزایش جوانه‌زنی بذر، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، زودرسی محصول


🔻 مولیبدن (Mo):
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، کاهش تجمع نیترات در گیاه


🔻 بر (B):
رشد ساقه و ریشه، ترمیم بافت‌های آوندی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، تولید میوه و دانه


🔻 مس (Cu):
رشد و فتوسنتز، تشکیل میوه، افزایش دانه‌بندی، افزایش طعم و رنگ میوه


🔻 سیلیسیم (Si):
 افزایش مقاومت به ورس، آفات و بیماری‌ها، افزایش جذب فسفر


🔻 کبالت (Co):
تاثیر بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش فتوسنتز


🔻 نیکل (Ni): 
فعال‌سازی آنزیم‌ اوره‌ و کاهش سمیت اوره در گیاه، تولید متابولیت‌های ثانویه

ارسال نظر